fbpx Małgorzata Joanna Węgrzak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Małgorzata Joanna Węgrzak

Małgorzata Joanna Węgrzak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 maja 2019 roku

magister Prawa

Małgorzata Joanna Węgrzak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie nauk prawnych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Alicja Maria Jagielska-Burduk
Recenzenci: dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ, dr hab. Piotr Stec, prof. UO

Dyplom nr 4445.


Gdańsk, 06 czerwca 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_rozprawy_doktorskiej.pdf315.47 KB
Data publikacji: poniedziałek, 19 listopada 2018 roku, 11:19
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 6 czerwca 2019 roku, 8:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak