fbpx Alina Ciura | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Alina Ciura

Alina Ciura

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 września 2019 roku

magister Prawa

Alina Ciura

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Karnoprawna ochrona wizerunku osoby nagiej lub w trakcie czynności seksualnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie nauk prawnych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

Dyplom nr 4490.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja POL-on32.52 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja prof. W. Pływaczewski472.69 KB
PDF icon Recenzja dr hab. W. Zalewski427.15 KB
Data publikacji: środa, 19 grudnia 2018 roku, 9:09
Ostatnia modyfikacja: środa, 9 października 2019 roku, 12:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak