fbpx Dominika Łucja Kostrzewa | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dominika Łucja Kostrzewa

Dominika Łucja Kostrzewa

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 września 2019 roku

magister Prawa

Dominika Łucja Kostrzewa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawna ochrona krajobrazu. Pomiędzy prawem ochrony środowiska a prawem ochrony zabytków”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie nauk prawnych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Stanik-Filipowska
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL

Dyplom nr 4492.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja dr hab. T. Sienkiewicz6.26 MB
PDF icon Recenzja prof. W. Pływaczewski841.83 KB
PDF icon Streszczenie146.28 KB
Data publikacji: poniedziałek, 6 maja 2019 roku, 14:14
Ostatnia modyfikacja: środa, 9 października 2019 roku, 12:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak