fbpx Adrian Marcin Wrocławski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Adrian Marcin Wrocławski

Adrian Marcin Wrocławski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2019 roku

Adrian Marcin Wrocławski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przedmiot niebezpieczny w polskim prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki prawne

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski

Recenzenci: Prof. zw.dr hab. Bogusław Sygit, Prof. zw.dr hab. Ewa Gruza

Dyplom nr 4532.


Gdańsk, 20 grudnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja POL-on33.41 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja prof. E. Gruza518.15 KB
PDF icon Recenzja prof. B. Sygit2.85 MB
Data publikacji: wtorek, 18 czerwca 2019 roku, 8:57
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 października 2021 roku, 13:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Walentyn-Bukowska
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak