fbpx Dawid Jacek Michalski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dawid Jacek Michalski

Dawid Jacek Michalski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2019 roku

Dawid Jacek Michalski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ustrój polityczno-prawny Finlandii i jego funkcjonowanie w latach1917-2000. Studium prawno-historyczno-porównawcze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki prawne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Promotor pomocniczy: dr Piotr Kitowski
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK

Dyplom nr 4529.


Gdańsk, 20 grudnia 2019 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja prof. A. Sylwestrzak462.29 KB
PDF icon Recenzja prof. Z. Naworski506.67 KB
PDF icon Streszczenie PL173.88 KB
PDF icon Streszczenie ANG43.02 KB
Data publikacji: wtorek, 12 listopada 2019 roku, 8:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 11:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Roszkowska