fbpx Bartosz Augustyn Kędzierski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Bartosz Augustyn Kędzierski

Bartosz Augustyn Kędzierski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2020 roku

magister prawa

Bartosz Augustyn Kędzierski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efektywność systemu dozoru elektronicznego w Polsce w świetle badań empirycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki prawne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Stępniak, dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr

Dyplom nr 4556.


Gdańsk, 22 kwietnia 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie65.35 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_Prof.P.Stępniak860.38 KB
PDF icon recenzja prof. T. Kalisz765.95 KB
Data publikacji: czwartek, 9 stycznia 2020 roku, 10:08
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 roku, 14:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Walentyn-Bukowska