fbpx Adrian Jarosław Bartha | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Adrian Jarosław Bartha

Adrian Jarosław Bartha

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2020 roku

magister prawa

Adrian Jarosław Bartha

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Warunkowe skazanie-efektywność oddziaływania na sprawcę w świetle dużej nowelizacji ustawy Kodeks karny z 2015 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1247; Dz.U. z 2015r. poz.396)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki prawne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Stępniak, Dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK

Dyplom nr 4588.


Gdańsk, 06 października 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie_PL_ENG313.49 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja prof. P. Stępniak974.27 KB
PDF icon recenzja prof. UMK J. Lachowski9.73 MB
Data publikacji: środa, 11 marca 2020 roku, 7:37
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 5 listopada 2020 roku, 7:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Walentyn-Bukowska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Roszkowska