fbpx Andrzej Moś | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Andrzej Moś

Andrzej Moś

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2020 roku

magister prawa

Andrzej Moś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Zasady relacji między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem Katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki prawne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Kamil Zeidler

Recenzenci: dr hab. Maurycy Zajęcki, prof. SWPS, ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL

Dyplom nr 4593.


Gdańsk, 05 listopada 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie_Summary_A.Moś99.9 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_prof. M.Zajęcki944.96 KB
PDF icon recenzja_Prof.T.Barankiewicz324.4 KB
Data publikacji: środa, 6 maja 2020 roku, 12:48
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 listopada 2020 roku, 21:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Walentyn-Bukowska