fbpx Paulina Anna Topolska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Paulina Anna Topolska

Paulina Anna Topolska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2020 roku

magister prawa

Paulina Anna Topolska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Prawnomiędzynarodowe aspekty działalności państw w przestrzeni kosmicznej.

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki prawne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Promotor pomocniczy: dr Paulina Zajadło-Węglarz
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASW, prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Dyplom nr 4594.


Gdańsk, 05 listopada 2020 r.

Abstract

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie253.06 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_ prof. M.Polkowska456.39 KB
PDF icon recenzja_Prof.Z.Brodecki713.22 KB
Data publikacji: środa, 13 maja 2020 roku, 16:31
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 listopada 2020 roku, 10:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Walentyn-Bukowska