fbpx Anna Maria Przytuła-Pieniążek | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Maria Przytuła-Pieniążek

Anna Maria Przytuła-Pieniążek

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2021 roku

magister prawa

Anna Maria Przytuła-Pieniążek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawo do świadczeń pracowniczych i rodzinnych z zabezpieczenia społecznego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

„The right to employee and family benefits from social security after United Kingdom's withdrawal from the European Union”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki prawne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

Recenzenci: Prof. dr hab. Leszek Mitrus, dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, prof. UWr

Dyplom nr 4631.


Gdańsk, 25 stycznia 2021 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie PL_ENG122.6 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_prof. L.Mitrus697.9 KB
PDF icon recenzja_prof. A. Frąckowiak-Adamska380.48 KB
Data publikacji: środa, 16 września 2020 roku, 14:41
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 26 stycznia 2021 roku, 13:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Walentyn-Bukowska