Wygaszane KIERUNKI

CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2018/2019

Uchwałą RW z dnia 11/12/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2018/2019

(kierunek nieuruchomiony)

 

Uchwałą RW z dnia 11/12/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW

od roku akad. 2018/2019

European and International Business Law II stopnia niestacjonarne (EN,PL)


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2017/2018

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2017/2018

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW

od roku akad. 2017/2018

European and International Business Law II stopnia niestacjonarne


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2016/2017

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2016/2017 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Kwiecień 2019 - 08:52; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: piątek, 19. Kwiecień 2019 - 08:52; osoba wprowadzająca: Anna Okoń