fbpx Erasmus Plus (Europe) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Erasmus Plus (Europe)

Erasmus+

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 lutego 2020 roku, 22:20

 

Erasmus logo

Erasmus PLUS (wcześniej LLP-Erasmus) jest podstawowym programem, w ramach którego odbywa się wymiana zagraniczna studentów oraz pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiąc tym samym fundament współpracy międzynarodowej naszego Wydziału w tym zakresie.

Na stronach internetowych w zakładce "Erasmus" znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania programu Erasmus Plus na WPiA UG w zakresie wymiany KA103 (kraje programu UE + EOG), w tym:

  • dane dotyczące współpracy międzynarodowej WPiA UG z uczelniami partnerskimi (KA103)
  • zasady naboru studentów na stypendia Erasmus+
  • informacje dotyczące wyjazdu pracowników naukowo-dydaktycznych na uczelnie partnerskie
  • podstawowe dokumenty i formularze do ściągnięcia w formie plików elektronicznych

Zapraszam także do śledzenia strony Erasmus Wydział Prawa i Administracji UG na Facebooku, gdzie na bieżąco publikowane są ogłoszenia dotyczące naboru na stypendia, wyniki postępowań kwalifikacyjnych, komunikaty i zarządzenia władz dziekańskich, informacje dla osób przebywających na wymianach oraz inne ważne aktualności dotyczące programów Erasmus Plus.

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej i wymian studentów (Wydziałowy Koordynator ERASMUS): dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG
Obsługę studentów uczestniczących w wymianach zagranicznych z ramienia Dziekanatu WPiA prowadzi p. mgr Marta Walentyn Bukowska (pok. 2058), tel. 58 523 29 86