fbpx PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 października 2020 roku, 9:27

Plan zajęć dla studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.

  

Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)

1.10.2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

18.01.2021 – 31.01.2021 Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.REGULAMIN STUDIÓW UG

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021


PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia niestacjonarne

1 rok

aktualizacja: 18/09/2020; godz.: 07:27

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia niestacjonarne

2 rok

aktualizacja: 18/09/2020; godz.: 07:28

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia niestacjonarne

3 rok

aktualizacja: 08/10/2020; godz.: 6:26

zmiana: na prośbę lektora zajęcia 30/01 grupa A/519/20 B2C1