fbpx Wygaszane KIERUNKI | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wygaszane KIERUNKI

Wygaszane kierunki

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 kwietnia 2019 roku, 8:52

CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2018/2019

Uchwałą RW z dnia 11/12/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2018/2019

(kierunek nieuruchomiony)

 

Uchwałą RW z dnia 11/12/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW

od roku akad. 2018/2019

European and International Business Law II stopnia niestacjonarne (EN,PL)


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2017/2018

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2017/2018

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW

od roku akad. 2017/2018

European and International Business Law II stopnia niestacjonarne


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2016/2017

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2016/2017