fbpx CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie)

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 lutego 2020 roku, 13:30

Logotyp

kierunek objęty PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 28 stycznia 2020 do 9 lutego 2020

Basic session (excluding classes) from January 28, 2020 to February 9, 2020

 

WTOREK (TUESDAY) ŚRODA (WEDNESDAY) CZWARTEK (THURSDAY) PIĄTEK (FRIDAY) SOBOTA (SATURDAY) NIEDZIELA (SUNDAY)
28.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 31.02.2020 01.02.2020 02.02.2020
PONIEDZIAŁEK (MONDAY) WTOREK (TUESDAY) ŚRODA (WEDNESDAY) CZWARTEK (THURSDAY) PIĄTEK (FRIDAY) SOBOTA (SATURDAY) NIEDZIELA (SUNDAY)
03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 08.02.2020 09.02.2020

 

Sesja poprawkowa od 17 lutego 2020 do 1 marca 2020

A correction session from February 17, 2020 to March 1, 2020

PONIEDZIAŁEK (MONDAY) WTOREK (TUESDAY) ŚRODA (WEDNESDAY) CZWARTEK (THURSDAY) PIĄTEK (FRIDAY) SOBOTA (SATURDAY) NIEDZIELA (SUNDAY)
17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 22.02.2020 23.02.2020
PONIEDZIAŁEK (MONDAY) WTOREK (TUESDAY) ŚRODA (WEDNESDAY) CZWARTEK (THURSDAY) PIĄTEK (FRIDAY) SOBOTA (SATURDAY) NIEDZIELA (SUNDAY)
24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 29.02.2020 01.03.2020

 

REGULAMIN STUDIÓW UG (UG. STUDY REGULATIONS)

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

I rok (I year) semestr zimowy (winter semester) 2019/2020

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2020 do 9 lutego 2020)

(basic session from January 28, 2020 to February 9, 2020)

 

(sesja poprawkowa od 17 lutego 2020 do 1 marca 2020)

(correction session from February 17, 2020 to March 1, 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
ABC IT (1 ECTS) dr Jacek Maślankowski 28/01/2020 13:00 s. 2017   basic exam (egzamin podstawowy)
17/02/2020 15:00 2008   correction exame (gzamin poprawkowy)
Criminal Biology (Biologia kryminalna) (6 ECTS) dr Wojciech Glac 29/01/2020 9:00 Aud. A   basic exam (egzamin podstawowy)
18/02/2020 9:00 2008   correction exame (gzamin poprawkowy)
Introduction to Criminology and Criminal Justice System (Podstawy kryminologii i systemu wymiaru sprawiedliwości) (5 ECTS) dr Paweł Petasz 3/02/2020 15:00 Aud. B   basic exam (egzamin podstawowy)
24/02/2020 10:00 p. 3054   correction exame (egzamin poprawkowy)
Comparative Law (Prawo porównawcze) (4 ECTS) dr Monika Adamczak-Retecka 5/02/2020 9:00 s. 2002   basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Introduction to Jurisprudence (Wstęp do wiedzy o państwie i prawie) (4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler;

dr hab. Tomasz Widłak

30/01/2020 11:00 s. 4021   basic exam (egzamin podstawowy)
26/02/2020 10:05 3033   correction exame (gzamin poprawkowy)