fbpx ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA

ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 marca 2021 roku, 9:31

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 23/01/2021 24/01/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021
 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/02/2021 2/02/2021 3/02/2021 4/02/2021 5/02/2021 6/02/2021 7/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
8/02/2021 9/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

 

Sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/03/2021 2/03/2021 3/03/2021 4/03/2021 5/03/2021 6/03/2021 7/03/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

  

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

I rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Historia administracji (6 ECTS) dr Jacek Wałdoch

27/01/2021 "0"

03/02/2021

13:15

17:00

test on-line

test on-line

  egzamin podstawowy

01/03/2021

3/03/2021

17:00

18:00

test on-line

MS Teams

  egzamin poprawkowy
Podstawy prawoznawstwa (10 ECTS)

dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG

1/02/2021 16:00  

2021.02.01. poniedziałek  

15:00 A-I 

16:00 K-O  

17:00 P-Ż  

egzamin podstawowy
26/02/2021 16:00     egzamin poprawkowy
Nauka o administracji (5 ECTS) dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 6/02/2021 18:00 Test on-line   egzamin podstawowy
23/02/2021 18:00 Test on-line   egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

II rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Makro- i mikroekonomia (3 ECTS) dr Przemysław Panfil 01/02/2021 10:00     egzamin podstawowy
26/02/2021 11:00 Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej (4 ECTS) dr Olga Śniadach 2/02/2021 11:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo karne i prawo wykroczeń (8 ECTS)

dr Paweł Petasz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

III rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Postępowanie administracyjne (7 ECTS)

dr Michał Miłosz

10/02/2021 10:00 Test on-line   egzamin podstawowy
25/02/2021 18:00 Test on-line   egzamin poprawkowy
Ustrój samorządu terytorialnego (5 ECTS) dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 6/02/2021 19:00 Test on-line   egzamin podstawowy
23/02/2021 19:00 Test on-line   egzamin poprawkowy
Publiczne prawo gospodarcze (6 ECTS) dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG 4/02/2021 18:00 Portal Edukacyjny (Quiz)   egzamin podstawowy
27/02/2021 18:00     egzamin poprawkowy