fbpx PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 października 2021 roku, 13:54

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**)

od 17 stycznia 2022 do 30 stycznia 2022


** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.


 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

 

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31/01/2022 1/02/2022 2/02/2022 3/02/2022 4/02/2022 5/02/2022 6/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7/02/2022 8/02/2022 9/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 12/02/2022 13/02/2022

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/02/2022 1/03/2022 2/03/2022 3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022 6/03/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.


1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

I rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Prawoznawstwo 

(12 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG;

dr Jarosław Niesiołowski; dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG; prof. dr hab. Kamil Zeidler

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Historia prawa

(10 ECTS)

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski         egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

Informatyka prawnicza

(4 ECTS)

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

dr Maciej Ferenc

mgr Patryk Ciurak

        egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

Prawo rzymskie

(4 ECTS)

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

II rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Prawo cywilne I 

(10 ECTS)

prof. dr hab. Ewa Bagińska    

 


 

  egzamin :podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo karne

(12 ECTS)

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo Unii Europejskiej

(8 ECTS)

dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

III rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

(8 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

 

  31 stycznia – 9:00  PS 301 
   31 stycznia – 15:00
 
PS 302 
01 lutego – 9:00  PS 303 
 01 lutego – 15:00 
 
PS 304 
02 lutego –  9:00  PS 305 
  02 lutego –  15:00  PS 306 
03 lutego –  9:00  PS 307 
 03 lutego – 15:00  PS 308 
  MS Teams   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo cywilne III

(8 ECTS)

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG      

 

egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo handlowe

(12 ECTS)

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska;

dr hab. Bartłomiej Gliniecki

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

IV rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Etyka prawnicza

(4 ECTS)

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG;

dr Maciej Wojciechowski;

dr Łukasz Kodłubański

 

 

 

 

egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo morskie

(6 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Pyć         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo pracy

(8 ECTS)

prof. dr hab. Jakub Stelina;

prof. UG, dr hab. Marcin Zieleniecki

31/01/2022

1/02/2022

 

 

 

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

Prawo prywatne międzynarodowe 

(6 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite stacjonarne PRAWO V rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów konsumenckich

(4 ECTS)

 

prof. UG, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc;

 

   

 

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska;

mgr Monika Maśnicka

        egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak

 

 

 

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ubezpieczeniowe

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak

 

 

 

  egzamin podstawowy
dr Tomasz Sowiński         egzamin podstawowy
prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak         egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński         egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zabezpieczenia społecznego

(4 ECTS)

dr Marta Zbucka-Gargas         egzamin "zerowy"
31.01.2022 9:00     egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo karne

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn;

dr hab. Karolina Wierczyńska

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Postępowania karne szczególne

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński         egzamin "zeorwy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne wykonawcze

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński;

dr Krzysztof Stasiak

        egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 17/01/2022 17:00     termin zerowy
03/02/2022 16:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo urzędnicze

(4 ECTS)

dr Jakub Szmit 31/01/2022 9:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
             

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawo autorskie i zwalczania nieuczciwej konkurencji

(4 ECTS)

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG;

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Prawo medyczne (cywilne i karne)

(4 ECTS)

prof. dr hab. Ewa Bagińska;

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO KRYMINALNE

Prawo kryminalne państw obcych

(4 ECTS)

dr Tomasz Snarski 1/02/2022 9:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO KONSUMENCKIE


Umowy konsumenckie i postępowania w sprawach konsumenckich

(4 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy