Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Prawa i Administracji

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Budynek administracji
Bażyńskiego 1a
pok. 306-310
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 33 63
Fax: +48 58 523 33 65
E-mail: frug@ug.edu.pl