fbpx Inne jednostki | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Inne jednostki

Inne jednostki

Dyrektorzy

Dyrektorzy Centrów

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora Centrum

Dyrektor ds. administracyjnych

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyczno-Studenckich

Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia i Rozwoju

Zastępcy Dyrektora ds. Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów i Informacji naukowej

Zastępcy dyrektora ds. finansowo-technicznych

Zastępcy Dyrektora ds. Sportowych

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Sekcji

Kierownicy Zespołów

Kierownicy Centrum

Zastępcy Kierownika Zespołu

Dyrektorowie - Redaktorzy naczelni

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Lektorzy

Instruktorzy

Redaktor prowadzący

Specjalista ds. organizacji i marketingu

Specjalista ds. promocji i marketingu

Specjalista ds. opracowania komputerowego tekstów

Specjalista ds. rozliczeń

Specjalista grafik

Referenci ds. obsługi sprzętu audiowizualnego

Redaktorzy