fbpx Inne jednostki | Wydział Prawa i Administracji

Inne jednostki | Wydział Prawa i Administracji

Inne jednostki

Dyrektorzy

Dyrektorzy Centrów

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora Centrum

Dyrektor ds. administracyjnych

Wykładowcy

Lektorzy

Instruktorzy

Redaktor prowadzący

Redaktorzy

Sekretarz

Specjalista ds. organizacji i marketingu

Specjalista ds. rozliczeń

Referenci ds. obsługi sprzętu audiowizualnego

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Strony