fbpx Wydział Prawa i Administracji | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Symbol: 
P000

Dziekan

Prodziekan ds. Studenckich i Nauki

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych

Dyrektorzy

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Katedr

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Profesorowie wizytujący

Adiunkci