fbpx Centrum Prawa Własności Intelektualnej | Wydział Prawa i Administracji

Centrum Prawa Własności Intelektualnej | Wydział Prawa i Administracji

Centrum Prawa Własności Intelektualnej

Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 28 79
Symbol: 
6330

Kierownik Centrum

Profesorowie uczelni

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu