Katedra Historii Prawa | Wydział Prawa i Administracji

Katedra Historii Prawa

Telefon: +48 58 523 28 79
Fax: +48 58 523 29 41
Symbol: 
6161

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr