fbpx Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego | Wydział Prawa i Administracji

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego | Wydział Prawa i Administracji

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Symbol: 
P040

Kierownik Katedry

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr