fbpx Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej | Wydział Prawa i Administracji

Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej | Wydział Prawa i Administracji

Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej

Symbol: 
P060

Kierownik Katedry

Profesorowie uczelni

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr