Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego | Wydział Prawa i Administracji

Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego

Symbol: 
6132

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Zakładu