Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego | Wydział Prawa i Administracji

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

Telefon: +48 58 523 29 43
Fax: +48 58 523 29 35
Symbol: 
6190

Kierownik Katedry

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr