Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa | Wydział Prawa i Administracji

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

Telefon: +48 58 523 28 62
Fax: +48 58 523 27 03
Symbol: 
6170

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr