fbpx Kontakt | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Kontakt

Kontakt

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 lutego 2021 roku, 8:43

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk

tel. (+48-58) 523 28 82
fax: (+48-58) 523 28 87

Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji: 523 29 90, fax 523 29 60, pokój 2063
Prodziekan ds. studenckich: 523 28 96, pokój 2083
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych: 523 28 94, pokój 2084
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych: 523 28 95, pokój 2085
Kierownik Dziekanatu: tel. 523 28 86, fax: 523 28 87, pokój 2086
Dziekanaty
Administracja obiektu - 523 28 16
Portiernia - 523 28 00
Projektornia (technicy multimedialni) - 523 28 13