Kontakt | Wydział Prawa i Administracji

Kontakt

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 lipca 2016 roku, 8:21

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk

tel. (+48-58) 523 28 82
fax: (+48-58) 523 28 87

Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji: 523 29 90, fax 523 29 60, pokój 2063
Prodziekan ds. studenckich: 523 28 95, pokój 2085
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych: 523 28 94, pokój 2084
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych: 523 28 95, pokój 2085
Kierownik Dziekanatu: tel. 523 28 86, fax: 523 28 87, pokój 2086
Dziekanaty
Administracja obiektu - 523 28 16
Portiernia - 523 28 00
Projektornia (technicy multimedialni) - 523 28 13
Pracownia komputerowa (technik komputerowy oraz administrator sieci) - 523 28 83

Aktualności

Brak aktualności.