fbpx Prof. Józef Andrzej Straburzyński | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prof. Józef Andrzej Straburzyński

Prof. Józef Andrzej Straburzyński

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 marca 2014 roku, 9:01

 Dr hab. Józef Andrzej Straburzyński, prof. UG

(1940 - 2011)

Prof. J. A. Straburzyński urodził się w 1940 roku w Poznaniu. Studia prawnicze ukończył w 1964 roku w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1970 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 1980 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego w Uniwersytecie   Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1 października 1970 roku zatrudniony był w Uniwersytecie Gdańskim. Do 1 października 1981 roku pracował tam  jako adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UG. W dniach od 1 października 1981 do 1 marca 1991 roku był docentem w UG. Od roku 1984 do września 2010 roku był profesorem nadzwyczajnym UG sprawując zarazem funkcję kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG.

W dniach od 20 czerwca do 29 sierpnia 1974 roku był ekspertem delegacji polskiej na drugiej sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza  w Caracas. Następnie  od 17 marca do 9 maja 1975 roku  był  delegatem Polski na trzeciej sesji wspomnianej konferencji.

W dniach od 15 września 1992 do 30 listopada 1994 roku był Dyrektorem  Delegatury Najwyższej Izby Kontroli. Był także założycielem i wiceprzewodniczącym Komisji Prawa Morskiego przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

W dniu 17 czerwca 2000 roku został doktorem honoris causa Akademii Rozwoju i Wykształcenia w Kursku (Federacja Rosyjska).

Był autorem  licznych  prac  naukowych z zakresu prawa morza. Opublikował między innymi następujące monografie: Uprawnienia państw nadbrzeżnych w dziedzinie eksploatacji zasobów morza, Gdańsk 1980, Granice jurysdykcji państwowej na obszarach morskich, Koszalin 1995, Status prawny cieśnin morskich, Koszalin 1995.