fbpx O Bibliotece | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

O Bibliotece

O Bibliotece

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 października 2018 roku, 8:38
Adres:

BIBLIOTEKA PRAWNA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
80-309 GDAŃSK, ul. Jana Bażyńskiego 6
Tel.: +0-58-523-29-40   
e-mail: bpraw@bg.ug.edu.pl


Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się w gmachu Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Jana Bażyńskiego 6. Pomieszczenia Biblioteki znajdują się po lewej stronie holu głównego budynku.

Biblioteka powołana została w 2001 roku. W jej skład wchodzi czytelnia ogólna (57 miejsc), czytelnia naukowa (18 miejsc), magazyn (10 miejsc), wypożyczalnia oraz informatorium z salą komputerową. Zbiory biblioteczne są udostępniane w wolnym dostępie, ustawione w działach i poddziałach wyznaczonych przez schemat klasyfikacji stosowany w BG UG.

Biblioteka udostępnia swe zbiory:

  • na miejscu w czytelni
  • poprzez wypożyczenia indywidualne
  • poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 38.131 woluminów druków zwartych, 275 tytułów czasopism (17.523 wol.) gromadzony jest zgodnie z profilem studiów i potrzeb naukowych na Wydziale Prawa i Administracji.

Katalog online prezentuje druki zwarte i ciągłe, gromadzone przez Bibliotekę Główną UG. Katalog jest dostępny z każdego komputera podłączonego do Internetu. Poprzez komputery i Internet możliwy jest także dostęp do innych informacji, m.in.:

  • do katalogów innych bibliotek naukowych polskich i zagranicznych,
  • do baz pełnotekstowych - w tym czasopism elektronicznych,
  • do baz dziedzinowych: System Informacji Prawnej Lex Omega, Legalis, HEIN online, Westlaw International, EBSCOhost

Zbiory biblioteczne udostępniane są pracownikom naukowym i studentom UG oraz innych szkół Trójmiasta, a także osobom prowadzącym prace badawcze i samokształcące.