Prawo niestacjonarne (II stopnia) | Wydział Prawa i Administracji

Prawo niestacjonarne (II stopnia)

Zgodnie z Uchwałą numer 3/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim znosi się kierunek studiów Prawo na poziomie studiów drugiego stopnia.

 

UWAGA!

Sprawy bieżące studentów ostatniego roku przedmiotowych studiów, którzy nie dokonali jeszcze rozliczenia z dziekanatem,

prowadzi Pani Magdalena Kałużna p. 2060, tel. (058) 523 2893.

Komunikaty

Brak komunikatów.