fbpx Pracownicy | Wydział Prawa i Administracji

Pracownicy | Wydział Prawa i Administracji

Pracownicy

Kierownik Centrum

Profesorowie uczelni

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu