Pracownicy | Wydział Prawa i Administracji

Pracownicy

Kierownik Centrum

Profesorowie nadzwyczajni UG

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu