fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

UWAGA! Konsultacje do odwołania odbywać się będą w drodze mailowej (michal.galedek@prawo.ug.edu.pl).

 

 

 

 

 

dr Piotr Kitowski

dr Piotr Kitowski

Konsultacje  w semestrze zimowym 2020/21:

poniedziałek  godz. 11.00 - 12.30

 

Konsultacje odbywają się mailowo i przy użyciu MS teams.

Zajęcia dr Piotra Kitowskiego w dniu 25. 11. 2020 r. zostały odwołane. Zostaną one odrobione w terminie późniejszym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP DO PRAWA SĄDOWEGO - I rok prawa uzupełniającego,

Egzaminator: dr Piotr Kitowski

Do egzaminu z przedmiotu obowiązują nadbitki (nie strony) z dwóch podręczników:

1. T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:

315-324; 330-338; 358-386; 468-530; 691-693; 714-725; 736-746; 946-1060; 1065-1066; 1075-1076.

2. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:

188-196; 212-220; 230-233; 237; 529-548; 658-673; 732-742.

 

HISTORIA PRZESTĘPCZOŚCI - Kryminologia studia stacjonarne i niestaconarne

1. T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:

315-324; 330-338; 358-386; 468-530; 691-693; 714-725; 736-746; 946-952; 1016-1060; 1066; 1075-1076.

2. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, C.H. Beck, Warszawa 2008, 3 wydanie:

331-429; 537-539; 543-545; 572-585; 588-589.

 

HISTORIA ADMINISTRACJI: 

1. T. Maciejewski, Historia Administracji, Warszawa 2006, wyd. 2. (z wyłączeniem: cz. I, rozdziały I,II, III, IV; cz. II, rozdz. V; cz. III, rozdz.IV;cz. VII,rozdz. rozdz. II;, IV, V); 

2. T. Maciejewski, Historia Administracji myśliadministracyjne. Czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.), Warszawa 2013 (z wyłączeniem: rozdz. I, §1, rozdz. VI, § 29, 

dr Anna Klimaszewska

dr Anna Klimaszewska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

10 lipca 2020r.  godz. 9.00 - 10.00

7 sierpnia 2020r.  godz. 9.00 - 10.00

Konsultacje odbywać się będą w drodze mailowej: anna.klimaszewska@prawo.ug.edu.pl  i za pomocą skype: live:.cid.b17f5dd5f4036456

 

dr Maria Lewandowicz

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21:

wtorek godz.  18.00-19.30

W związku z zaistniałą sytuacją konsultacje będą odbywały się z formie on-line za pośrednictwem Skype live:.cid.b439ed0d025937b0.

W razie jakichkolwiek trudności proszę o konatakt drogą mailową.

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Konsultacje w semestrze zimowym:

poniedziałek  godz. 10.30 - 12.00

konsultacje odbywają sie z pośrednictwem telefonu 58/ 523 2904 i maila

 

 

 

 

"Filozofia państwa i polityki" IV PS i PZ

Pytania:

1. Kierunki i etapy rozwoju myśli polityczno - ustrojowo - prawnej w XIX i na początku XX w.

2. Systemy myśli państwowo-politycznej od XVII do początku XIX w.

3. Nowożytne systemy umowy społecznej.

4. Podział władz w liberaliźmie politycznym.

5. Państwo i polityka w filozofii idealizmu w XIX w.

Podrecznik:H. Izdebski "Historia myśli politycznej i prawnej", C.H.Beck, W-wa, kilka wydań

dr Dawid Michalski

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21:

wtorek  godz. 16.00 - 17.30

Konsultacje odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej m.in. za pośrednictwem poczty e-mail.

dr Jacek Wałdoch

dr Jacek Wałdoch

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021:

czwartek  godz. 9.00 - 11.00

 

W związku z zamknięciem uczelni, konsultacje odbywać się będą poprzez kontakt telefoniczny lub wideo. Nr tel.: 514 924 235.