fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Terminy konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

22 II                            10:30-12:00

25 II                            10:00-11:30

3 III, 10 III                 10:00-11:30

22 III                          10:30-12:00

23 III, 31 III, 7 IV    10:00-11:30

21 IV                          17:00-18:30

28 IV, 5 V                  10:00-11:30

12 V                            17:00-18:30

19 V, 26 V                  10:00-11:30

2 VI, 9 VI                   10:00-11:30

16 VI                          17:00-18:30

23 VI, 30 VI              10:00-11:30

3 VII                           10:00-11:30

31 VIII                       10:00-11:30

 

dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

konsultacje: poniedziałek 13:00-14:30

Uwaga: przez okres zawieszenia zajęć na UG proszę się kontaktować na maila: adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl. W terminach konsultacji będę odpowiadał na bieżąco.

W okresie wakacji konsultacje odbędą się (w formie elektronicznej) w następujących terminach:

2 lipca (czwartek), godz. 10:00-11:30,

27 sierpnia (czwartek), godz. 10:00-11:30.

 

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Krzysztof Kaszubowski
 

Konsultacje w okresie wakacyjnym [forma elektroniczna - mailowo]:

piątek 3 lipca godz. 10.00 - 11.00

poniedziałek 31 sierpnia godz. 10.00 - 11.00.

 

 

 

 

 

dr Michał Miłosz

W okresie zawieszenia zajęć w budynkach UG w godzinach konsultacji proszę kontaktować się ze mną telefonicznie (tel. 503 622 554). Po uprzednim uzgodnieniu mailowym możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams.

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w środy w godzinach 9:30-11:00.

Dodatkowe konsultacje dla studentów zaocznych w miesiącu maju odbędą się  w niedzielę 17 maja w godzinach 13:30 - 15:00. Od godziny 14:00 konsultacje na platformie MS Teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhmYjVmYTgtNGExZ...

 

mgr Michał Bąkowski

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i Zarządzeniem nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 - konsultacje do odwołania, odbywają się zdalnie, za pośrednictwem wiadomości e-mail: michal.bakowski@prawo.ug.edu.pl