fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:

czwartek, godz. 10:00-11:30, a ostatni czwartek miesiąca godz. 17:30-19:00

 

Link do MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZmNmE5YzUtNDM5Z...

Konsultacje odbywają się w formie online - na platformie MS Teams. Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo (adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl).

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Konsultacje dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG w semestrze letnim 2020/2021 będą się odbywać we wtorki od godz. 18-tej do 19-tej w aplikacji MS Teams (tenant studencki) – nazwa użytkownika: mariusz.bogusz@staffms.ug.edu.pl

 

Możliwy jest też kontakt mailowy przez cały tydzień. Adres mailowy: mariusz.bogusz@ug.edu.pl

 

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Krzysztof Kaszubowski
 

Konsultacje odbywają w poniedziałki w godz. 12.00 - 13.30.

[skype: live:.cid.659c5bbdfdf87f17]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Michał Miłosz

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się we wtorki w godzinach 9:00 - 10:30. 

W okresie zawieszenia zajęć w budynkach UG w godzinach konsultacji proszę kontaktować się ze mną telefonicznie (tel. 503 622 554). Po uprzednim uzgodnieniu mailowym możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams.

Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo.

 

dr Jakub Szlachetko

Konsultacje odbywają się w:

- środy 15.45-17.15.