fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Adam Bochentyn

dr Adam Bochentyn

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021:

czwartek, godz. 13:00-14:30

Link do MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZmNmE5YzUtNDM5Z...

Dodatkowe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

28 listopada (sobota), godz. 9:00-10:30

Link do MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY5NDZlNGMtNTRlZ...

19 grudnia (sobota), godz. 11:15-12:45

Link do MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFjOGE2NjYtZTBhN...

11 stycznia (poniedziałek), godz. 17:00-18:30

Link do MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJlZGZkODgtOTdmN...

Konsultacje odbywają się w formie online - na platformie MS Teams. Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo (adam.bochentyn@prawo.ug.edu.pl).

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Konsultacje dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG w semestrze zimowym będą się odbywać we wtorki od godz. 18-tej do 19-tej w komunikatorze Skype – nazwa użytkownika: mariusz.bogusz@ug.edu.pl

 

Możliwy jest też kontakt mailowy przez cały tydzień. Adres mailowy: mariusz.bogusz@ug.edu.pl

 

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Krzysztof Kaszubowski
 

Konsultacje odbywają się w poniedziałki godz. 13.00 - 14.30 [skype: live:.cid.659c5bbdfdf87f17]

 

Z uwagi na posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Prawne przewidziane na godz. 13.00 - 14.30 w najbliższy poniedziałek tj. 23 listopada konsultacje odbędą się we wtorek 24 listopada 17.00 - 18.30

 

 

 

 

 

 

 

dr Michał Miłosz

Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się we wtorki w godzinach 9:00 - 10:30. 

W okresie zawieszenia zajęć w budynkach UG w godzinach konsultacji proszę kontaktować się ze mną telefonicznie (tel. 503 622 554). Po uprzednim uzgodnieniu mailowym możliwe jest również spotkanie na platformie MS Teams.

Poza terminami konsultacji proszę kontaktować się mailowo.

 

dr Jakub Szlachetko

Konsultacje odbywają się w:

- środy 10.30-12.00.