fbpx II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 maja 2017 roku, 14:50
baner
 
II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 
„Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy”
 
Gdańsk, 12 maja 2017
 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 
ul. Jana Bażyńskiego 6 sala Rady Wydziału (nr 2055, I piętro)
 
Szczegółowy program:
 
 
10:30 - 11:00 – Rejestracja uczestników
 

11:00 - 11:15 – Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji
 
Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw. UG
 
Prodziekan ds. Studenckich i Nauki WPiA UG – dr hab. Oktawian Nawrot, prof. nadzw. UG
 

11:15 -13:00 – Sesja I. Referaty
 
– przewodniczy prof. dr hab. Jan Zimmermann, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
1. „Rozpraszanie i koncentracja zabudowy jako problem prawny” – Wprowadzenie do tematu konferencji
 
– dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. nadzw., Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytet Gdański
 
2. „Rozpraszanie i koncentracja zabudowy. Aspekty urbanistyczne i możliwe skutki prawne”
 
– prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Politechnika Gdańska
 
3. „Gmina wobec zjawisk rozpraszania i koncentracji zabudowy (odpowiedzialność prawodawcy miejscowego za stan patologicznej zabudowy)"
 
– prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
4. „Ocena stosowania obowiązującego prawa z punktu widzenia rozpraszania i koncentracji zabudowy”
 
– dr Katarzyna Małysa-Sulińska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
5. „Rozpraszanie i koncentracja zabudowy z perspektywy obszarów miejskich i wiejskich oraz tzw. obszarów metropolitalnych"
 
– prof. nadzw. dr hab. Igor Zachariasz - Uczelnia Łazarskiego – Warszawa
 
6. „Publiczne prawo do infrastruktury technicznej i społecznej w kontekście rozpraszania i koncentracji zabudowy"
 
– prof. PW dr hab. Robert Suwaj – Politechnika Warszawska
 

13:00-13:30 – przerwa kawowa
 

13:30-14:30 – Sesja II. Komunikaty
 
– przewodniczy dr hab. Mariusz Bogusz, prof. nadzw. UG, Uniwersytet Gdański
 
1. Zakres i zasady komasacji terenów inwestycyjnych,
 
- dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, mgr Paweł Sobotko – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
2. Decyzja o warunkach zabudowy jako instrument rozpraszania zabudowy
 
- dr Jacek Jaworski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
3. Środowiskowe uwarunkowania rozpraszania i koncentracji zabudowy – aspekty prawne
 
- dr Anna Fogel – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie
 
4. Zabudowa zagrodowa a rozpraszanie i koncentracja zabudowy
 
- dr Bogusława Dobkowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 

14:30-15:30 – ekspercki panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań z sali
 
- moderator dr Jakub Szlachetko, Uniwersytet Gdański
 
prof. dr hab. Marek Szewczyk – Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
 
dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
 
dr Maksymilian Cherka – Uniwersytet Warszawski
 
dr Adam Kowalewski – Komitet przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 
dr Joanna Lemańska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

15:30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji
Współorganizator konferencji i patron merytoryczny
 
Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum
Al. Jerozolimskie 31/5, 00-508 Warszawa
 
Fundacja powstała z inicjatywy  praktyków i teoretyków prawa gospodarczego, będących przedstawicielami ośrodków akademickich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Nadrzędnym celem   Fundacji   jest   prowadzenie działalności  społecznej, oświatowej, naukowej i badawczej w zakresie problematyki prawa publicznego, a w szczególności prawa konkurencji i regulacji sektorowej, jak również wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu wzmacnianie świadomości prawnej w tym zakresie, oraz rozwój zainteresowania tymi dziedzinami prawa. Urzeczywistnienie powyższych założeń ideowych Fundacji jest realizowane pod patronatem organizacji samorządowych i państwowych, przy wsparciu wybitnych przedstawicieli nauki, m.in. poprzez organizowanie sympozjów, odczytów, badań naukowych, zjazdów, zebrań, konferencji, aktywność ekspercką, a także prowadzenie działalności wydawniczej.

Partner konferencji

Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. 3-Maja 10/2, 40-096 Katowice
 
Instytut łączy prawo z praktyką gospodarczą i oferuje usługi wszechstronnego wsparcia dla biznesu w kwestiach prawnych, podatkowych, jak również w kwestii zarządzania ryzykiem. Skupia grono ekspertów łączących szeroką wiedzę z różnych obszarów prawa z praktycznym doświadczeniem biznesowym i kompetencjami w poradnictwie gospodarczym. Świadczy usługi zarówno doradztwa finansowego, podatkowego, transakcyjnego, jak i doradztwa prawnego, z uwzględnieniem w szczególności prawa spółek, prawa rynków kapitałowych oraz prawa antymonopolowego. Wspiera przedsiębiorców w realizacji procesów fuzji i przejęć, w kwestiach zawierania umów, relacji między pracodawcami a pracownikami, funkcjonowania na konkurencyjnym rynku.​

IPG