fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

 konsultacje: poniedziałek 17.30-19.00

Konsultacje odbywają się w formie online - na platformie MS Teams

poniżej link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU1YjBmZWYtNGZmO...

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 konsultacje będą się odbywały:

w poniedziałki w godz. 18:30

on-line, czyl porzez MS Teams, Skype, portal UG

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

poniedziałek, godz. 17.30-19.00

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia epidemicznego konsultacje odbywają się w podanych godzinach za pośrednictwem programu Skype (należy wyszukać: radogiet).

mgr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się w poniedziałki od 19.00 do 20.30 za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Izabela Oleksy-Piesik

W semestrze letnim 2020/2021 konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik będą odbywały się w systemie on-line (portal studenta lub kontakt mailowy: izabela.oleksy@ug.edu.pl), w następujących terminach:

środy w godz. 19:00 - 20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Katarzyna Szlachetko

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21:

Czwartki,  godz. 11:00-12:30.

Skype: live:.cid.5b4f66de0f250597

Uwaga
Konsultacje w dniu 29 kwietnia br. są odwołane z powodu udziału w seminarium naukowym.
Proszę o kontakt mailowy.

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

W semestrze letnim  roku akademickiego 2020/2021 konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się:

 poniedziałki 17:15-18:45 (począwszy od 10 maja do 24 maja).

Dla studiów zaocznych konsultacje odbywają się:

20 marca br. godz. 9:30-11:00

17 kwietnia br. godz. 12:05-13:35

22 maja br. godz. 11:15-12:00; 16:40-17:25

12 czerwca godz. 9:30-11:00

UWAGA! Jeśli dyżur odbywa się w weekend, w następujący po nim poniedziałek konsultacje nie odbywają się.

Do odwołania konsultacje odbywają się online (MsTeams)

 

mgr Karol Ważny

Konsultacje:

wtorki w godz. 17:00-19:00 pod nr tel.: 504 159 491

Ponadto zapraszam do kontaktu za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.