fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

 konsultacje: wtorek 17.00-18.30

Konsultacje odbywają się w formie online - na platformie MS Teams

poniżej link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJlZjMyMjItZjM5M...

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 konsultacje będą się odbywały:

we wtroki w godz. 18:00-19:30

on-line, czyl porzez MS Teams, Skype, portal UG

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

poniedziałek, godz. 18.15-19.45

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia epidemicznego konsultacje odbywają się w podanych godzinach za pośrednictwem programu Skype (należy wyszukać: radogiet).

mgr Paulina Glejt-Uziębło

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w poniedziałki od 19.00 do 20.30 za pośrednictwem Skype'a live:.cid.b35a5dac469ae3aa

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Izabela Oleksy-Piesik

W semestrze zmimowym 2020/2021 konsultacje mgr Izabeli Oleksy-Piesik będą odbywały się w systemie on-line (portal studenta lub kontakt mailowy: izabela.oleksy@ug.edu.pl), w następujących terminach:

środy w godz. 18:00 - 19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Katarzyna Szlachetko

Konsultacje w semestrze zimowy w roku akademickim 2020/21:

Poniedziałki,  godz. 7:30-9:00.

Uwaga:
Do dnia 11. grudnia br. przebywam na urlopie.

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 konsultacje dr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej odbywają się:

poniedziałki 13:15-14:45

UWAGA! W dniu 16 listopada dyżur elektroniczny się nie odbywa. 

Dla studiów zaocznych:

17 października 2020 r. godz. 11:15-12:45

7 listopada 2020 r. godz. 10:25-11:55

19 grudnia 2020 r. godz. 11:15-12:45

30 stycznia 2021 r. godz. 11:15-12:45

Do odwołania konsultacje odbywają się online (MsTeams)

 

mgr Karol Ważny

Konsultacje:

wtorki w godz. 17:00-19:00 pod nr tel.: 504 159 491

Ponadto zapraszam do kontaktu za pośrednictwem mailowym, Portalu Studenta oraz poprzez portale społecznościowe.