Katedra Prawa Cywilnego | Wydział Prawa i Administracji