fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

konsultacje: poniedziałek 17.00-18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

07.09.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

28.09.2020 (poniedzialek) godz. 17.00-18.00

 

Preferowane kierunki badań w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska:

w pracach licencjackich, magisterskich oraz doktorskich

 1. prawo ochrony klimatu
 2. prawo ochrony środowiska w odniesieniu do mórz i oceanów
 3. prawne problemy ochrony przyrody
 4. polskie prawo ochrony środowiska
 5. unijne prawo ochrony środowiska
 6. międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 7. prawne instrumenty zarządzania środowiskiem
 8. prawo bezpieczeństwa ekologicznego
 9. prawo bezpieczeństwa żywnościowego
 10. prawo i polityka rolnośrodowiskowa
 11. prawna ochrona wód morskich i śródlądowych
 12. prawne instrumenty ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym
 13. prawa człowieka a ochrona środowiska
 14. prawna regulacja handlu a ochrona środowiska – aspekty krajowe i międzynarodowe
 15. ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 16. ochrona środowiska w realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego
 17. rola organizacji międzynarodowych w ochronie środowiska
 18. prawnośrodowiskowe uwarunkowania działalności wydobywczej na lądowych i morzach
 19. prawo człowieka do środowiska w systemie handlu światowego
 20. prawnohandlowe instrumenty ochrony środowiska
 21. prawo ochrony zdrowia publicznego
 22. prawnośrodowiskowe instrumenty regulacji działalności gospodarczej
 23. prawne aspekty ochrony i gospodarowania wodami śródlądowymi/morskimi
 24. gospodarcze prawo środowiska
 25. zrównoważony rozwój w prawie polskim i międzynarodowym

 

 

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

KIEROWNIK KATEDRY

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

konsultacje: poniedziałek 17.00 - 18.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

27.07.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

17.08.2020 (poniedziałek) godz. 17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

konsultacje dla studentów w roku akad. 2019/20 odbywać się będą w:

czwartki godz. 9.30 - 11.00

konsultacje dla studentów niestacjonarnych w  2019/20:

14.03.2020 - godz. 12.00 -13.30

6.04.2020 - godz 17.00 - 18.30 (odwołane)

Konsultacje w okresie wakacyjnym

10.07.2020 (piątek) godz. 09.00-10.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 09.00-10.00

z uwagi na zarządzenie Rektora dotyczące zdalnego prowadzenia zajęć osoby zaiteresowane kontaktem ze mną proszę o  wiadomość na email: anna.dobaczewska@ug.edu.pl. W razie potrzeby ustalimy inną formę kontaktu. W czwartki w godz. 9.30-11.00 jestem także dostępna online na MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE2Y2U0YjYtYmU5M...

 

 

 

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

konsultacje: wtorek 16.00-17.30

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

konsultacje: poniedziałek 14.45-16.15

Konsultacje w okresie wakacyjnym

06.07.2020 (poniedziałek) godz. 15.00-16.00

31.08.2020 (poniedzialek) godz. 15.00-16.00

 

 

 

 

dr Hanna Wolska

Szanowni Państwo

W związku z par. 3 Zarządzenia nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19, uprzejmie informuję, iż począwszy od 18 marca 2020 r. konsultacje będą odbywać się w formie zdalnej w środy w godz. 12:30-14:00.

Zapraszam do kontaktu drogą e-mail:  hanna.wolska@prawo.ug.edu.pl

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

mgr Joanna Kiraga

Mgr Joanna Kiraga

konsultacje: poniedziałek 15.30-17.00 p. 4041

Konsultacje w okresie wakacyjnym

01.07.2020 (środa) godz. 10.00-11.00

31.08.2020 (poniedzialek) godz. 10.00-11.00