Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Zakładu