fbpx Komitet Naukowy i Organizacyjny | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 lutego 2016 roku, 10:14

Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodnicząca prof. Janina Ciechanowicz-McLean (Uniwersytet Gdański w Gdańsku)

prof. Klaus Bosselmann (Uniwersytet w Auckland, Nowa Zelandia)

prof. Milan Damohorský (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

prof. Sonia Kosiciarova (Uniwersytet w Trnavie, Słowacja)

prof. Wojciech Radecki (Instytut Nauk Prawnych PAN)

prof. Aleksander Lipiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)

prof. Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański w Gdańsku)

dyr. Danuta Makowska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku)

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

dr Krzysztof Biernat

dr Maciej Nyka

dr Sebastian Susmarski