fbpx Terminy i opłaty | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Terminy i opłaty

Terminy i opłaty

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 lutego 2016 roku, 12:20
  1. Termin dokonywania zgłoszeń upływa dnia 29 Lutego 2016 roku.
  2. Termin dokonywania opłaty konferencyjnej upływa dnia 31 Marca 2016 roku.
  3. Konferencja odbędzie się w dniach 9-11 Maja 2016 roku, obrady prowadzone będą na Wydziale Prawa i Administracji UG przy ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku-Oliwie.
  4. Termin nadsyłana referatów do recenzowanej monografii upływa 30 Czerwca 2016 roku. Wymogi edytorskie zostaną przesłane na początku roku 2016. Termin wydania monografii przewidywany jest na drugą połowę roku 2016.
  5. Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sesjach plenarnych 9, 10 i 11 Maja 2016 roku, przerwy kawowe, lunche, uroczystą kolację 9 Maja, kolację wyjazdową 10 Maja, transport, materiały konferencyjne, publikację w monografii pokonferencyjnej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji).
  6. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów. Propozycje najdogodniejszych noclegów zostaną przedstawione po negocjacjach z hotelami niebawem.
  7. Opłatę (bez konieczności doliczania podatku VAT) w wysokości 1.000 zł lub obniżonej 700 zł dla przedstawicieli sektora publicznego (doktoranci, pracownicy naukowi, administracja publiczna, sądy)
    prosimy wpłacać na rachunek:

Pomorski Instytutu Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka

ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk

ING Bank Śląski O/Gdańsk

19 1050 1764 1000 0024 1798 6904

w tytule przelewu: ZKPOS 2016 + imię i nazwisko uczestnika