fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Konsultacje w semestrze letnim 2021/22:

środa godz. 17.30 - 19.00

Za pośrednictwem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE3ODc2NGQtYmE4O...

mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke

*konsultacje w tygodniu 19-25.04.2021 wyjątkowo odbędą się w środę 21.04 od 16:00 do 17:30

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2020/2021:

wtorki od godziny 18:00 do 19:30.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konsultacje odbywają się wyłącznie on-line, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do cotygodniowych konsultacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQwZTA1ZTEtNDhhM...

 

dr Bartosz Kędzierski

Konsultacje  w semestrze letnim 2020/2021:

wtorek  godz. 19.00 - 20.30

Konsultacje odbywają sie za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Link przesyłam za pośrednictwem poczty e-mail. Proszę pisać na adres: b.kedzierski@prawo.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

mgr Andrzej Lewna

konsultacje w semestrze letnim: środa 9.00-12.00

konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.15 – 18.15.

UWAGA: W związku z zagrożeniem epidemicznym w okresie obowiązywania zarządzeń ograniczających funkcjonowanie administracji Uniwersytetu i wprowadzających obowiązek prowadzenia zajęć w formie e-learningu, konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych terminach za pośrednictwem aplikacji MS Teams pod następującymi linkami:

1. Konsultacje dla studentów stacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a105c0545d06144fd90c2f1b2a...

2. Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a507d8f1203b94fd1bd556f7d1...

W czasie konsultacji oraz poza nimi w wypadkach nagłych zapraszam do kontaktu również za pośrednictwem adresu andrzej.lewna@ug.edu.pl oraz pod nr tel.: + 48 790-440-952.   

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:

piątek  godz. 17.00 - 18.30

 

 

Konsultacje odbywać się będą poprzez kontakt telefoniczny nr 604959650.

 

dr Krzysztof Stasiak

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21:

wtorek godz. 18.00 - 19.30

 

Uprzejmie informuję, iż w terminch i godzinach ustalonych dla konsultacji będę dostępny pod służobwym mailem: krzysztof.stasiak@prawo.ug.edu.pl (w razie potrzeby, w tym czasie będzie też możliwość skontaktowania się ze mną za pomocą uzgodnionego ze studentem komunikatora).