Badania | Wydział Prawa i Administracji

Badania

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 marca 2015 roku, 14:57

Przestępczość stadionowa i karnoprocesowe aspekty prawa policyjnego
dr Cora Łukasz

Międzynarodowa i europejska współpraca w sprawach karnych
prof. UG, dr hab. Steinborn Sławomir  

Niemiecki proces karny
prof. UG, dr hab. Steinborn Sławomir  

Pełnomocnik w procesie karnym
mgr Flis-Świeczkowska Marta

Porozumienia w procesie karnym
prof. UG, dr hab. Steinborn Sławomir  

Postępowanie odwoławcze
prof. UG, dr hab. Steinborn Sławomir  
dr Maciej Fingas

Prawidłowość czynności procesowych w procesie karnym (habilitacja)
prof. UG, dr hab. Woźniewski Krzysztof  

Prawo dowodowe
prof. UG, dr hab. Woźniewski Krzysztof  
dr Łukasz Cora

Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym (habilitacja)
prof. UG, dr hab. Steinborn Sławomir  

Środki przymusu w procesie karnym
dr Cora Łukasz