Materiały dydaktyczne | Wydział Prawa i Administracji

Materiały dydaktyczne

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 kwietnia 2014 roku, 15:54

Podręczniki i monografie:

 • Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008;
 • Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009;
 • Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński /red./, Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Warszawa 2007;
 • Violetta Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, TNOiK Toruń 2007;
 • Małgorzata Żołna, Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola, Difin Warszawa 2011;
 • Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, TNOiK Toruń 2011.
 • Ewa Gruza, Psychologia dla prawników, Wolters Kluwer Warszawa 2009;
 • Brunon Hołyst, Kryminalistyka, wyd IX, Warszawa 2000 lub wydania późniejsze;
 • Tadeusz Hanausek, Kryminalistyka - zarys wykładu, wyd. V, Zakamycze 2005;
 • Jan Widacki, Kryminalistyka, wyd. II, Warszawa 2002;
 • Józef Wójcikiewicz /red./, Ekspertyza sądowa, wyd II, Kraków 2007;
 • Jürgen Thorwald, Stulecie detektywów, Kraków 1992;
 • Jurgen Thorwald, Godzina detektywów, Warszawa 2010.

Czasopisma:

 • "Problemy Kryminalistyki" - Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP Warszawa.
 • "Przegląd Policyjny" - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • "Problemy Współczesnej Kryminalistyki" - Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji Katedra Kryminalistyki i Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.
 • "Edukacja Prawnicza" - Wydawnictwo C.H. Beck.
 • "Kwartalnik Prawno-kryminalistyczny" - Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile.
 • "Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" - Wydawnictwo C.H. Beck.
 • "Prokuratura i Prawo" - miesięcznik Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 • "Paragraf na drodze" - miesięcznik Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.