fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Jesteś tutaj

Imię i nazwisko Terminy konsultacji
dr Magdalena Adamowicz

Konsultacje w okresie wakacyjnym odbywają się w formie zdalnej w terminach:

27.07.2020 11.00-12.30;

03.08.2020 11.00-12.30

Studenci proszeni o kontakt pod adresem mailowym: magdalena.adamowicz@prawo.ug.edu.pl

 

dr Justyna Nawrot

W semestrze letnim przebywam na urlopie.

 

 

mgr Jakub Puszkarski

Konsultacje w okresie wakacji letnich:

8.7.2021 godz. 16:00 - 18:00

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMzNTFmY2ItNmMyO...

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

Konsultacje w semestrze letnim 2020/21 odbywają się w trybie zdalnym:

środa godz. 9.30-11.00

(droga mailową: dpyc@prawo.ug.edu.pl)

 

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

12.07.2021 w godz. 9-10.30

30.08.2021 w godz. 9-10.30

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Konsultacje w okresie wakacyjnym:

1) 6 lipca 2021 (wtorek) w godz. 10.00 do 11.30 -  pokój 4064

2) 2 sierpnia 2021 (poniedziałek) w godz. 10.00 do 11.30 - pokój 4064

 

Konsultacje w semestrze letnim:

Wtorek 10.00 do 11.30 (kontakt pod adresem mailowym : iwona.zuzewicz-wiewiorowska@ug.edu.pl oraz na czacie w Microsoft Teams)

W tygodniu 22-28 lutego 2021 konsultacje wyjątkowo odbędą się w czwartek 25 lutego 2021 r. w godz. 10.00-11.30