Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Kierownik Pracowni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu