Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Zakładu