fbpx Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Wydział Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Kierownik Zakładu

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Zakładu