Koła Naukowe | Wydział Prawa i Administracji

Koła Naukowe

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

Elsa Gdansk
Prezes:
Klaudia Kalczyńska
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.gdansk.elsa.org.pl

E-mail Koła: gdansk@elsa.org.pl

Działalność: 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students' Association (ELSA) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA obecna jest w 44. krajach w Europie, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (Internalional Board) z siedzibą w Brukseli.

Prezes - Klaudia Kalczyńska
Sekretarz Generalny - Aleksandra Gniadek
Skarbnik - Małgorzata Domańska
Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich - Alicja Michalik
Wiceprezes ds. Działalności Naukowej - Kamil Olzacki
Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji - Joanna Kaleta
Wiceprezes ds. Marketingu - Kornel Machnikowski 
 

 

Forum Badań ONZ

ONZ
Prezes:
Aleksandra Szwaba
Opiekun koła naukowego:

E-mail Koła: badaniaonz@prawo.ug.edu.pl

Działalność: 

Nasze Koło zajmuje się problematyką publicznego prawa międzynarodowego, prawami człowieka oraz stosunkami międzynarodowymi. Opiekunem Naukowym Koła jest dr Tomasz Widłak z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA; Członek-Założyciel Koła Naukowego "Forum Badań ONZ". Wszystkich zainteresowanych współpracą lub członkostwem w Kole prosimy o kontakt mailowy.

Forum Badań Prawnych

Przewodniczący:

Działalność: 

w przygotowaniu

Historii Prawa "Sapere Aude"

Prezes:
Adrianna Halman

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/KNsapereaude

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe Historii Prawa „Sapere aude” to nowa organizacja studentów Wydziału Prawa i Administracji, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania zawiązane z historią prawa, a przy tym brać udział w projektach krajowych i międzynarodowych. W ramach i pod patronatem Uczelni prowadzimy także prace naukowo-badawcze. Naszym celem jest szukanie możliwości publikacji naszych prac i rozwijanie bazy kontaktów z pokrewnymi Kołami w Polsce i na świecie. Pracujemy też nad pogłębianiem umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych Członków Koła, realizując przy tym swoje pasje.

Historyczno Prawne

Prezes:
Marcin Michalak

Działalność: 

w przygotowaniu

Klub Debat „ARS BENE DICENDI”

Logo
Prezes:
Kamila Niemczyk
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: www.facebook.com/klubdebatabd

E-mail Koła: debatyoksfordzkie.ug@gmail.com

Działalność: 

Klub Debat „ARS BENE DICENDI” (KD) działa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał w czerwcu 2014 r. Jest organizacją zrzeszającą studentów, którzy interesują się sztuką debatowania, kulturą dyskusji i umiejętnością publicznej prezentacji argumentów. Głównym celem KD jest poprawa jakości debaty publicznej w środowisku akademickim - propagowanie umiejętności dobrego wysławiania się, a także słuchania siebie nawzajem. Swoje zadania realizuje między innymi poprzez organizowanie debat oksfordzkich dla szerokiej publiczności oraz szkoleń i warsztatów z zakresu debatowania i wystąpień publicznych. KD jest miejscem, gdzie dyskutujemy i debatujemy na ważne i aktualne tematy zarówno z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa, jak i szerokiej tematyki społecznej, kulturalnej, politycznej itd. Zasady debaty wymuszają formułowanie zwięzłych, trafnych wypowiedzi i ograniczenie się do argumentów ściśle związanych z tematem. Udział w debacie wymaga merytorycznego przygotowania w ramach zgranego zespołu. Dzięki temu Klub pozwala nie tylko na samorealizację, ale także uczy współpracy w grupie. Serdecznie zapraszamy do współpracy - studentów, koła naukowe, organizacje i wszystkich zainteresowanych sztuką debatowania.

Zarząd: 

Marszałek: Kamila Niemczyk
Wicemarszałek: Damian Szulc
Kanclerz: Bartosz Grzelak
Sierżant: Dawid Kotrysiak

Statut

Koło Naukowe Doktorantów WPiA UG

Prezes:
mgr Paulina Sierakowska
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: Facebook

E-mail Koła: knd.wpia.ug@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Doktorantów jest organizacją zrzeszającą uczestników studiów doktoranckich, która istnieje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od czerwca 2014 roku. Przedmiot jego działalności stanowi organizowanie ruchu naukowego Doktorantów.

Statut Koła

Deklaracja członkowska

Koło Turystyczne

Prezes:
Paweł Holiczko
Opiekun koła naukowego:

Działalność: 

Międzywydziałowe Koło Turystyczne "Holiki"

Koło grupuje osoby zainteresowane tematyką podróżniczą i szeroko pojętymi zagadnieniami turystyki.
Statut Koła

Kryminalistyki Modus Operandi

Modus Opernadi
Prezes:
Małgorzata Kantor
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: Modus Opernadi

E-mail Koła: modusoperandi.wpia.ug@gmail.com

Działalność: 

Czym różni się Kryminalistyka od Kryminologii? Jaką rolę odgrywa podczas odpowiedzi na takie pytania jak: kto zabił i dlaczego? Fabuła niejednego kryminału opiera się na podobnym schemacie - ktoś wyjaśnia albo chce ukryć popełnioną zbrodnię.
 
Choć filmy i książki często zniekształcają jak to w rzeczywistości wygląda, to prawda jest niemniej fascynująca, co właśnie nasze Koło chce pokazać. Jak zbieramy ślady na miejscu przestępstwa? 
Jak do niego doszło? Jaki był sposób postępowania, czyli właśnie Modus Operandi sprawcy? I w końcu - KTO jest tym sprawcą? 
 
Kryminalistyka jest nauką interdyscyplinarną, dzięki czemu wiele różnych dziedzin pomaga odpowiedzieć na te pytania.      
 
Choć to prawo wyznacza jej zakres, to bez biologii nie byłoby badań DNA, bez chemii - toksykologii, a dzięki fizyce możemy zbadać trajektorię lotu pocisku. Nie można zapominać o istotnym wkładzie psychologii, psychiatrii, medycyny czy innych naukach sądowych, bez których efektywne przesłuchania, profilowanie sprawcy czy sekcja zwłok  nie byłaby możliwa.  
 
SKNK Modus Operandi organizuje wiele wykładów, wyjazdów oraz warsztatów o tematyce tych uzupełniających się dziedzin nauki.  
 
Teoria to jedno, ale bez praktyki Kryminalistyka nie mogłaby istnieć. 
 
Ludzie o najróżniejszych zainteresowaniach mogą się tutaj odnaleźć, co potwierdza duże zainteresowanie działalnością Koła nie tylko wśród studentów. 
 
W SKNK Modus Operandi działamy zgodnie z mottem: "Nie patrz. Obserwuj".
 
Podstawą powstania i działania Koła jest ustawa z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Opiekę naukową nad kołem sprawuje dr Łukasz Cora, asystent w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii.  
 
Zarząd:
 
Prezes: Małgorzata Kantor
Wiceprezes: Marlena Ciesielska 
Wiceprezes: Aleksandra Sidorowicz
Skarbnik: Paweł Mikołajczuk
Sekretarz: Paulina Zygadło

Kryminologii

logo Koła Naukowego Kryminologii
Prezes:
Olga Dawidowska
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: www.facebook.com/kryminologia

E-mail Koła: kryminologiaug@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Kryminologii, działające przy wydziale Prawa i Administracji UG rozpoczęło swoją działalność na podstawie decyzji Prof. UG, dr hab. Józefa Arno Włodarskiego z dnia 21.09.2011 r., sygn. Spr. R500/12/2011. Opiekunem Naukowym Koła jest Prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski.

Statut Koła

Kultura na Prawo

Prezes:
Anna Flizikowska
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: profil Koła na fb

E-mail Koła: kulturanaprawo@gmail.com

Działalność: 

Celem Koła Naukowego „Kultura na Prawo” jest badanie związków prawa i kultury, tj. zarówno prawnych aspektów działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kultury, jak i obecności zjawisk prawnych w kulturze. Działalność Koła wpłynąć powinna na zwiększenie świadomości znaczenia prawa jako zjawiska inspirującego twórczość artystyczną oraz kształtowanie i budowanie podstawowych zasad etycznych i moralnych oraz kulturalnej i estetycznej wrażliwości. 

Poprzez interdyscyplinarny charakter działalności Koła pragniemy stworzyć pole do  integracji środowisk akademickich oraz możliwość współpracy z instytucjami i osobami w zakresie prawa ochrony dóbr kultury.

Koło Naukowe zamierza zrealizować swoje cele organizując debaty, prelekcje i projekcje filmowe, które będą połączone z zapoznawaniem się z treścią tekstów kultury.

Pragniemy stworzyć Koło Naukowe „Kultura na Prawo”, aby poszerzać wiedzę zdobytą w toku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, jednocześnie podnosząc świadomość prawną i kulturalną środowiska akademickiego i społeczeństwa.

Głównym przedsięwzięciem Koła jest organizacja cyklu filmowo-dyskusyjnego "Kino pod paragrafem".

Mediacji Expiatio

Przewodniczący:

Działalność: 

w przygotowaniu

Międzynarodowego Prawa Handlowego

Przewodniczący:

Działalność: 

w przygotowaniu

Ochrony Praw Konsumenta

Przewodniczący:

Działalność: 

w przygotowaniu

Ochrony Praw Zwierząt

Prezes:
Ewelina Jagła
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: Facebook

E-mail Koła: knopz@prawo.ug.edu.pl

Działalność: 

Koło Naukowe Ochrony Praw Zwierząt działa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zostało utworzone w grudniu 2015r. Koło opiera swoją działalność na propagowaniu i uświadamianiu społeczności akademickiej w zakresie działalności na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez regularne spotkanie i dyskusje. Ważnym elementem działalności zrzeszenia jest współpraca z placówkami ukierunkowanymi na pomoc zwierzętom oraz innymi organizacjami w celu prowadzenia działań wolontaryjnych oraz naukowo – badawczych. 

Zarząd:
Prezes: Ewelina Jagła
Wiceprezes: Marta Lipke

Lista członków założycieli:
Ewelina Jagła
Marta Lipke
Anna Łukowska
Monika Staniszewska
Szymon Janik

Statut Koła

Polityki Prawa

Przewodniczący:
Rafał Gajewski
Opiekun koła naukowego:

Działalność: 

Czym właściwie jest polityka prawa i jaki może mieć wpływ na kształt procesu legislacyjnego to jedne z wielu pytań, które wiążą się z przedmiotem działalności Koła Naukowego Polityki Prawa. Obok regularnych spotkań i dyskusji, działalność Koła skoncentruje się przede wszystkim wokół organizacji dyskusji, debat i konferencji skierowanych do społeczności akademickiej, przedstawicieli władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych, jak również wydawaniu publikacji naukowych.

Postępowania Cywilnego

KNPC
Prezes:
Agata Zys
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/postepowaniecywilne/

E-mail Koła: knpc.ug@gmail.com

Działalność: 

Cele jakie postawili sobie założyciele koła to w pierwszej kolejności poszerzanie i rozwijanie wiedzy z zakresu najtrudniejszego przedmiotu na studiach prawniczych jakim jest postępowanie cywilne, z przyłożeniem bardzo dużej uwagi do aspektów czysto praktycznych.

Praktyki Prawa

KNPP
Prezes:
Paulina Deja
Opiekun koła naukowego:

E-mail Koła: knpraktykiprawa@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Praktyki Prawa zostało zarejestrowane przez władze Uniwersytetu Gdańskiego 14 listopada 2012 r. Koło zrzesza studentów Wydziału Prawa i Administracji UG. Celem Koła jest rozwijanie praktycznych umiejętności prawniczych.

Koło organizuje cykliczne warsztaty praktyczne, które prowadzone są przez zaproszonych gości, specjalistów w danej dziedzinie. Uczestnicy dowiadują się, po krótkim wstępie teoretycznym eksperta, w jakich sytuacjach można zastosować dane pismo procesowe, gdzie szukać jego podstawy normatywnej, a następnie, pod okiem gościa, sporządzają np. akt oskarżenia, wnioski oraz inne pisma procesowe itp. Tak więc, każde spotkanie procentuje nowymi umiejętnościami praktycznymi, które można wykorzystać w przyszłej pracy prawnika i nie tylko.
 

Praw Człowieka

Przewodniczący:

E-mail Koła: koloprawczlowieka@prawo.ug.edu.pl

Działalność: 

Serdecznie witamy na stronie internetowej Międzywydziałowego Koła Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha. Wszystkich zainteresowanych współpracą lub członkostwem w Kole prosimy o kontakt.

Prawa Administracyjnego

Koło naukowe Prawa Administracyjnego - logo
Prezes:
Michał Reszczyński
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/KNPAUG/

E-mail Koła: knpa.ug@gmail.com

Działalność: 

Jest to organizacja uczelniana zrzeszająca studentów wydziału Prawa i Administracji, którzy chcą zrozumieć prawo administracyjne, tych, którzy doskonale je rozumieją a chcą pogłębiać wiedzę z tej materii, oraz tych, których wiedza jest imponująca i chcą się nią podzielić z innymi. Zapraszamy pasjonatów oraz tych mniej przekonanych o sile przebicia prawa administarcyjnego w codzienności do zasilenia szeregów naszego koła i wspólnego czerpania satysfakcji z przeprowadzanych razem działań.

 

 

Prawa Cywilnego

Prezes:
Patrycja Pesta
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.facebook.com/KNPCUG

E-mail Koła: knpc@prawo.ug.edu.pl

Działalność: 

Inicjatywa studentów Wydziału Prawa i Administracji, stanowi kontynuację zarzuconego wcześniej projektu działalności Koła Naukowego Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt wznowienia działalności naukowej został podjęty przez grupę przyjaciół, którzy są świadomi potrzeby rozwijania praktycznej strony swojej ścieżki naukowej. Odpowiednio pokierowani przez dr Maję Maciejewską-Szałas - opiekuna naukowego Koła, wspierającą nas duchowo i merytorycznie, mamy nadzieję na realizację wielu pomysłów.

Prawa Europejskiego i Porównawczego

KNPEiP
Prezes:
Alicja Gawinecka
Opiekun koła naukowego:

E-mail Koła: knpeip@prawo.ug.edu.pl

Działalność: 

W roku akademickim 2014/2015 Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego rozpoczęło działalność jako Koło Naukowe Prawa Europejskiego i Porównawczego.  Jednym z celów naszej grupy jest przygotowanie jej członków do udziału w międzynarodowych moot-courtach (konkursach będących symulacjami rozpraw). Inną formą naszej aktywności będzie również współorganizacja seminariów, konferencji i spotkań. Zapraszamy serdecznie wszystkich pasjonatów prawa europejskiego, komparatystyki prawniczej i porządków prawnych innych państw do włączenia się w prace koła!

Alicja Gawinecka - Prezes
Krzysztof Mularski - Wiceprezes
Dawid Rogoziński - Sekretarz

Prawa Finansowego

Koło naukowe Prawa Finansowego
Prezes:
Anna Sowińska
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://knpf.ug.edu.pl/

Działalność: 

Koło Naukowe Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, jest jedną z prężniej działających organizacji studenckich, istniejących na Wydziale Prawa i Administracji. Koło funkcjonuje nieprzerwanie od 2005 roku. W obrębie Koła istnieją wydzielone: Grupa Giełdowa oraz Sekcja Podatkowa. Bieżące zadania ustalane są w oparciu o zainteresowania i sugestie Członków. Cykliczne spotkania Koła ogłaszane są publicznie poprzez stronę internetową, profil na facebooku, listę mailingową oraz gabloty umieszczone na Wydziale, a udział w nich otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

Prawa Handlowego

Logo Koła Naukowego
Przewodniczący:
Hanna Rymkiewicz
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.facebook.com/KNPHWPIA

E-mail Koła: knprawohandlowe@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Prawa Handlowego zrzesza studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego. Poprzez dyskusje i referaty, a także spotkania z praktykami poruszamy kwestie najbardziej interesujące w tematyce prawno - handlowej. Ponadto od roku akademickiego 2013/2014 Koło wspiera udział studentów WPiA UG w corocznym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Naszym opiekunem naukowym jest mgr Kaja Zaleska-Korziuk z Katedry Prawa  Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Koła wszystkich zainteresowanych. Serdecznie Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku

Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego

Przewodniczący:

Adres strony WWW: http://prawo.ug.edu.pl/elpuente

E-mail Koła: elpuente.ug@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego "EL PUENTE" powstało w grudniu 2012r. Koło zajmuje się badaniem różnych gałęzi prawa krajów hiszpańskojęzycznych, organizacją konferencji i projektów naukowych oraz współpracą z organizacjami w Polsce, Hiszpanii czy Ameryce Łacińskiej.

Prawa Karnego

Koło Naukowe Prawa Karnego
Prezes:
Alicja Wojczuk
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://knpk.ug.edu.pl

E-mail Koła: knpkug@gmail.com

Działalność: 

Za cel stawiamy sobie rozwijanie naszych pasji oraz pogłębianie naszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się nie tylko prawo karne materialne i prawo karne procesowe ale również penitencjarysytka, medycyna sądowa czy też zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostek mundurowych. Naszą wiedzą dzielimy się z innymi i co jakiś czas pomagamy ją sprawdzić, chociażby poprzez organizowanie konkursów "W kręgu prawa karnego materialnego" oraz "W kręgu prawa karnego procesowego".

Strona facebookowa: https://www.facebook.com/KoloNaukowePrawaKarnegoUG

Prezes- Alicja Wojczuk
Wiceprezes- Mateusz Karpiński
Sekretarz- Anna Stachowska
Członek zarządu ds. marketingu Aleksandra Blażejewska

 

Prawa Konstytucyjnego

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-Naukowe-Prawa-Konstytucyjnego-UG/3892061...

E-mail Koła: kolokonst@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego działa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zostało ono reaktywowane 18 marca 2013r.. Jest to organizacja studencka zrzeszająca studentów UG, których interesują zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego i instytucji politycznych, mająca na celu prowadzenie badań, wygłaszanie referatów i promocję wiedzy na tematy związane z tymi zagadnieniami. Obecnie Koło liczy 13 członków. Jego siedzibą jest sala 4019 w WPiA UG.

Statut

Prezes - Piotr Gajewski
Zastępca Prezesa - Paweł Grünholz
Sekretarz - Ewa Macków
Członek Zarządu - Krzysztof Olewnik
Członek Zarządu - Szymon Szalla

Prawa Medycznego

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Działalność: 

"PRIMUM NON NOCERE"

Naszym celem jest integracja studentów zainteresowanych tematyką związków pomiędzy prawem a naukami medycznymi oraz umożliwienie rozwijania owych zainteresowań. Zależy nam również na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych naszych członków.

Prawa Międzynarodowego

Prezes:
Katarzyna Zimolzak
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego

E-mail Koła: sknpm@prawo.ug.edu.pl

Działalność: 

Koło Naukowe Prawa Miedzynarodowego powstało w lutym 2015 r., kiedy członkowie-założyciele wyszli z inicjatywą promowania wśród studentów prężnie rozwijającej się w dzisiejszych czasach gałęzi prawa, jaką jest prawo międzynarodowe. Celem Koła jest nie tylko pogłębianie wiedzy z tego zakresu, ale i dzielenie się nią z szerszym audytorium poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów. Członkowie Koła będą mieli wyjątkową możliwość odwiedzenia organizacji międzynarodowych, aby z bliska przyjrzeć się specyfice funkcjonowania tych instytucji i zobaczyć jak wygląda stosowanie prawa międzynarodowego w praktyce.

Prawa Morskiego

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

E-mail Koła: knprmorskiego@prawo.ug.edu.pl

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Morskiego przy Katedrze Prawa Morskiego powstało dn. 07.02.2013 r. W zamyśle założycieli było utworzenie prężnie działającej organizacji dążącej do propagowania idei dalszego rozwoju prawa oraz gospodarki morskiej poprzez prowadzenie działalności badawczej oraz promocyjnej we wskazanym kierunku. Kontynuując chlubną tradycję prac badawczych podejmowanych na Uniwersytecie Gdańskim nad prawem morskim, pragniemy, by nowo powstała organizacja przyczyniała się do rozwoju wiedzy i umiejętności studentów w powyższym zakresie.

Prawa Pracy UG "Labor omnia vincit"

Prezes:
Dorian Lesner
Opiekun koła naukowego:

E-mail Koła: knppracyug@gmail.com

Działalność: 

Koło Naukowe Prawa Pracy UG "Labor omnia vincit" jest organizacją, która postawiła sobie za cel przybliżenie studentom teoretycznych i praktycznych aspektów prawa pracy, a także zagadnień związanych z ubezpieczeniem społecznym. Nasz cel chcemy osiągnąć przez spotkania z praktykami, uczestnictwo w wydarzeniach związanych z przedmiotem naszej działalności, a także przez działanie na rzecz popularyzacji prawa pracy i dziedzin pokrewnych, np. poprzez spotkania i konferencje z udziałem pracodawców, związków zawodowych, sędziów sądów wyższych instancji, inspektorów pracy, urzędników administracji zatrudnienia, czy organizowanie konkursu z prawa pracy dla studentów naszego wydziału. Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi. 

W skład zarządu wchodzą następujące osoby:

Dorian Lesner- prezes zarządu,
Adam Szymański- v-ce prezes zarządu,
Emilia Chodukiewicz- członek zarządu,
Michał Gzowski- członek zarządu.

Statut Koła

Prawa Sportowego

Prezes:
Kajetan Jabłoński
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://knps.ug.edu.pl

E-mail Koła: kontakt@knps.ug.edu.pl

Działalność: 

Koło Naukowe Prawa Sportowego UG zostało reaktywowane w maju 2015r. Celem naszej działalności jest promocja tematyki sportowej w społeczeństwie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania tematyczne organizowane przez Koło. Mile widziana jest obecność każdej osoby interesującej się sportem.

Zarząd KNPS UG :
Prezes - Mariusz Szatkowski
Wiceprezes - Michał Sobala
Wiceprezes - Łukasz Brydziński
Sekretarz - Konrad Grządkowski

Prawa Ubezpieczeń

Prezes:
Joanna Forycka
Opiekun koła naukowego:

Prawa Własności Intelektualnej

Prezes:
Agata Duniak
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.facebook.com/knpwi

E-mail Koła: ugknpwi@gmail.com

Działalność: 

Nasze Koło zrzesza studentów zainteresowanych materią prawa własności intelektualnej. Celem działalności Koła jest szerzenie wśród studentów wiedzy na temat problemowych zagadnień dotyczących prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii. Cel ten realizujemy poprzez organizacje spotkań, ogólnopolskich konferencji i warsztatów prowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie. Osoby chętne do uczestniczenia w spotkaniach Koła zapraszamy do kontaktu mailowego.

Zapraszamy do współpracy!

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

Prezes:
Jakub Lenkiewicz
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.supp.ug.edu.pl

E-mail Koła: suppgdansk@gmail.com

Działalność: 

Zapraszamy na stronę WWW Poradni.

Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

Przewodniczący:

Działalność: 

w przygotowaniu

Young Business Entrepreneurs

Logo Young Business Entrepreneurs
Prezes:
Patryk Ziajka
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: Young Business Entrepreneurs

E-mail Koła: ybe.univ@gmail.com

Działalność: 

Celem koła naukowego Young Business Entrepreneurs jest zorganizowanie i umożliwienie miejsca spotkań dla głodnych sukcesu studentów, chcących poszerzać swoją wiedzę dotyczącą przedsiębiorstw, biznesu, spółek, venture kapitału i najnowszych możliwości jakie stwarza technologia, ale także chcących tę wiedzę wykorzystać w życiu codziennym.