fbpx PTK Oddział Gdański | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

PTK Oddział Gdański

PTK Oddział Gdański

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 marca 2014 roku, 21:26

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalnośc naukową, popularyzatorską oraz badawczą, która realizowana jest poprzez wykonywanie analiz, opracowywanie ekspertyz z wielu dziedzin kryminalistyki przede wszystkim na potrzeby sądów, prokuratur, policji i innych organów państwowych, a także instytucji oraz osób prywatnych. Siedziba Zarządu i Rady Naukowej Polskiego Towatzrsywa Kryminalistyznego znajduje się w Warszawie.

Wiecej informacji dotyczących Stowarzyszenia jego celów, struktury organizacyjnej, organizowanych  warsztatów, konferencji, spotkań naukowych znajdziecie Państwo na stronie głównej: www.kryminalistyka.pl

W ramach Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego funcjonuje 6 oddziałów terenowych.

Oddział Gdański PTK został utworzony na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Głównego i Rady Naukowej PTK z dnia 3 lutego 2012 r.  obejmuje swym zasięgiem województwo: pomorskie, zachodniopomorskie oraz lubuskie.

Siedziba:

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego znajduje się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6; 80-952 Gdańsk.

Zarząd Oddziału:

Prezes: Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski
Vice-Prezes: dr Małgorzata Żołna
Sekretarz: mgr inż. Roman Rumanowski
Skarbnik:

Kontakt:

tel. (58) 523 29 00
e-mail: mzolna@ug.edu.pl

Oferta badawcza:

Ekspertzy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wyróżnia:

 • szybkość i terminowość wykonania,
 • rzetelność i wysoki poziom profesjonalizmu wydawanych opinii,
 • konkurencyjne ceny,
 • wykonywanie badań na sprzecie najnowszej generacji o wysokiej precyzji analiz i pomiarów,
 • wykonywanie ekspertyz w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki.

Zapewniamy możliwość konsultacji z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi. Wykonujemy ekspertyzy kompleksowe, a także zespołowe.

Ekspertami i rzeczoznawcami Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego są wybitni specjaliści, często z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, posiadający tytuły i stopnie naukowe oraz certyfikaty z poszczególnych dyscyplin kryminalistyki.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne udziela porad i konsultacji dotyczących:

 • zakresu badań kryminalistycznych,
 • sposoby pobierania materiału porównawczego,
 • innych zagadnień kryminalistycznych.

Eksperci i rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Kryminakistycznego wykonują ekspertyzy kryminalistyczne w nastepujących dziedzinach:

 • Badań dokumentów (badanie pisma ręcznego, badanie pisma maszynowego, badanie odcisków pieczątek);
 • Badań wariograficznych (ustalenie wiedzy badanego o realiach modus operandi);
 • Badań komputerowych (analiza zawartości komputerowych nośników danych, badania poprawności systemów komputerowych);
 • Badań fonoskopijnych (badanie autentyczności nagrań, indentyfikacja osób na podstawie nagrań, odczytywanie nagrań, badanie aparatury fonijnej);
 • Badań daktyktyloskopijnych i traseologicznych (indentyfikacja śladów linii papilarnych, badanie wieku śladów linii papilarnych, identyfikacja śladów ust, małżowiny usznej i zębów, badanie śladów rękawiczek, badanie śladów obuwia i środków transportu);
 • Badań osmologicznych (badanie śladów zapachowych ludzi);
 • Badań mechanoskopijnych (badanie śladów narzędzi, badanie zamków, badanie oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, broni, badanie metaloznawcze, badanie znaków probierczych);
 • Badań fizykochemicznych (badanie mikrośladów, badanie substancji łatwopalnych, badanie lakierów, szkła, środków kryjących, badanie urządzeń i materiałów wybuchowych, badanie alkoholi, badanie mineralogiczne);
 • Badań pożarów (ustalanie przyczyn pożarów);
 • Badań elektrotechnicznych (badanie instalacji i urządzeń elektrycznych, badanie systemów alarmowych, badanie żarówek samochodowych);
 • Badań antropologicznych ( identyfikacja człowieka na podstawie czaszki i zdjęć, identyfikacja szczątków ludzkich);
 • Badań biologicznych (badanie krwi, włosów, wydzielin, wydalin, badanie DNA);
 • Badań broni (badanie indentyfikacyjne broni, łusek, pocisków, badanie broni gazowej i obezwładniającej, badanie innych śladów użycia broni);
 • Badań wypadków komunikacyjnych (rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych, badanie w sprawach o odszkodowania komunikacyjne, badanie medyczno-sądowe);
 • Badań fotograficznych i techniki audiowizualnej (badanie zapisów video, identyfikacja osób i przedmiotów na podstawie zdjęć fotograficznych, zapisów video).

Zapraszamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszych usług.